Make your own free website on Tripod.com

11) Estación Ledesma, Trocha Métrica, Ferrocarril Belgrano, Provincia de Jujuy. Foto Ibar Barceló.